Close

1. ročník projektu Dnes jsem jako zastupitel

8.10.2019

Jako volné pokračování velmi úspěšného projektu „Dnes jsem jako poslanec“, který umožňuje studentům zažít na vlastní kůži v autentických prostorách Poslanecké sněmovně PČR fungování našich zákonodárců, se uskuteční dne 10. 10. 2019 od 9 hodin ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy první ročník akce: „Dnes jsem jako zastupitel“.

V jednacím sále v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy si žáci a studenti ve věku 14–17 let vyzkouší, jak lze prosadit své názory a postoje, jak náročné je vznášet argumenty a protiargumenty na dané téma a jakým způsobem se přijímá usnesení zastupitelstva. Budou mít též možnost se seznámit i s prostorami Magistrátu na Mariánském náměstí a setkají se i s aktuálně zvolenými zastupiteli hl. m. Prahy.

Návrh usnesení 1. studentského zastupitelstva HMP ze dne 10. října 2019
První Studentské Zastupitelstvo HMP přijímá tato opatření v rámci programu udržitelné mobility HMP.

  • zadání studie proveditelnosti pro zavedení mýtného systému pro HMP
  • zavedení nízkoemisních zón (zákaz vjezdu pro nákladní vozidla (N1, N2 a N3) s EURO normou 0, 1 a 2)
  • zrušení veškerých plateb za cestování MHD v Praze
  • zadání projektu samostatných a bezpečných cyklopruhů v Praze.

Akce se zúčastní zastupitelé HMP:
Mariana Čapková
Miloš Růžička
Pavel Světlík
Pavel Vyhnánek

Konference je jednodenní v rozsahu 4–5 vyučovacích hodin a je pro účastníky zdarma.