Close

Pomáhejte s námi

Vážení,

velmi si vážíme, že máte zájem podpořit projekty NADAČNÍHO FONDU MODRÁ RYBKA. Rádi Vám vše o nadačním fondu, jeho záměrech i aktivitách přiblížíme osobně nebo na dálku. Nesmírně si ceníme Vaší velkorysosti i zájmu poskytnout podporu, kterou můžete vyjádřit různým způsobem. Hledáme donory, kteří s námi budou spolupracovat různou formou, a to finanční, hmotnou nebo poskytnutím dobrovolné práce.

Mezi naše nejvýznamnější projekty patří:

DEMOKRACIE VĚC SPOLEČNÁ

Jde o projekt, který sdružuje několik aktivit, které jsou určené mladým lidem ve věku 12–17 let (nevoliči). Projekt podporuje občanské vzdělávání na školách, ale i mimo ni. Vytváříme programy, které mohou pedagogové zařadit do výuky a zážitkovou formou zatraktivnit výuku předmětů „Výchova k občanství“ nebo „Základy společenských věd“.

Dnes jsem jako poslanec – mladí mají možnost si na jeden den vyzkoušet práci poslance v Poslanecké sněmovně v hlavním jednacím sále. Za přítomnosti poslanců projednávají usnesení nebo zákony na dané téma a zkouší si prosadit svůj nebo kolektivní názor. Výstupem je přijaté usnesení nebo úprava části zákona, a to je předáno poslancům. Poslanci s mladými diskutují nad tématem a vysvětlují svoje postoje.


Dnes jsem jako Senátor a Dnes jsem jako zastupitel – je podobné schéma jako předcházející.

Simulace jednání vrcholných politiků v autentickém prostředí rozvíjí kritické myšlení, argumentační schopnosti a vyžaduje pečlivou přípravu u všech účastníků.  Do projektu zařazujeme i školy z vyloučených lokalit.

Více o projektu: https://modrarybka.eu/projekty/dnes-jsem-jako/

Číslo účtu: CZK 9050207/0100 

VS 300 

Zpráva pro příjemce: Jméno a kontakt

Jak nebýt za TRO(TL)LA – nově připravovaný projekt. Jedná se o komiks, který si klade za cíl dětem a mladým lidem vysvětlit poutavou formou, jak mají pracovat s dezinformacemi. Komiks budeme zdarma předávat do školských zařízení, ale i dalším institucím, které pracují s dětmi a mladými lidmi. Zároveň ho budeme propagovat v rámci projektu „Demokracie věc společná“

Číslo účtu: CZK 9050207/0100 

VS 200 

Zpráva pro příjemce: Jméno a kontakt


TO JE HLÍNA

Je charitativní soutěžní přehlídka mladých umělců ve věku 4–26 let. Děti a mladí tvoří na dané téma svá díla s vědomím, že pomohou dětem na druhém konci světa. Vystavujeme na prestižních místech v Praze a s přehlídkou děl je spojen i jejich prodej. Výtěžek putuje do míst, kde je vysoká míra negramotnosti, tam podporujeme vzdělávání. Momentálně plujeme v indickém státě Manípur ve vesnici Thayong, kde dokončujeme školu.

Více o projektu: https://modrarybka.eu/projekty/to-je-hlina

Veřejná sbírka pod číslem: S-MHMP/1168750/2014 ze dne 8. 9. 2014/1241877/2014

Číslo Transparentního účtu je: 7100207/0100

VS: 100

Zpráva pro příjemce: Jméno a kontakt

Na všechny dary vystavujeme darovací smlouvu. Darem si můžete snížit základ daně.

Více zde: http://www.danovetipy.cz/clanky/detail/nezdanitelne-castky-zakladu-dane-132


Pravidelní dárci a dobrovolníci:

Velké díky patří našim pravidelným dárcům

Albatros média

Eallin

Manželé Kolářovi

Manželé Vystrčilovi

Pavel Kotrba

Pavel Anděl

Lubomír Liška

 

Velké díky patří našim dobrovolníkům

Viktorie Piskačová

Helena Stará

Gabriela Kučerová

Marie Mátlová

Iva Králová

Milada Záborcová

Jana Miková

Předem děkujeme za Vaši podporu i pomoc. 

Děkujeme všem našim podporovatelům a partnerům