Close

Pomáhejte s námi

Vážení,

velmi si vážíme, že máte zájem podpořit projekty NADAČNÍHO FONDU MODRÁ RYBKA. Rádi Vám vše o nadačním fondu, jeho záměrech i aktivitách přiblížíme osobně nebo na dálku. Nesmírně si ceníme Vaší velkorysosti i zájmu poskytnout podporu, kterou můžete vyjádřit různým způsobem. Hledáme donory, kteří s námi budou spolupracovat různou formou, a to finanční, hmotnou nebo poskytnutím dobrovolné práce.

Mezi naše nejvýznamnější projekty patří:

DEMOKRACIE VĚC SPOLEČNÁ

Projekt zastřešuje několik aktivit, které jsou určené mladým lidem ve věku 12–17 let (nevoliči). Podporujeme občanské vzdělávání na školách, ale i mimo ni. Pedagogové mohou naši aktivitu zařadit do výuky a zážitkovou formou zatraktivnit výuku předmětů společenských věd a výchovy k občanství.

Žákovské a studentské konference: Dnes jsem jako poslanec, Dnes jsem jako senátor a Dnes jsem jako zastupitel – jsou vlastně hra, resp. simulace, při které si mladí ze škol z celé ČR na jeden den vyzkouší práci politiků v autentickém prostředí Poslanecké sněmovny, Senátu PČR nebo Magistrátu hlavního města Prahy. Žáci a studenti debatují na předem dané téma za přítomnosti opravdových politiků, hlasují a přijímají usnesení nebo návrhy zákonů.

Více o projektu: https://modrarybka.eu/projekty/dnes-jsem-jako/


Číslo účtu: CZK 9050207/0100 

VS 300 

Zpráva pro příjemce: Jméno a kontakt

Jak nebýt za TRO(TL)LA – nově připravovaný projekt. Jedná se o komiks, který si klade za cíl dětem a mladým lidem vysvětlit poutavou formou, jak mají pracovat s dezinformacemi. Komiks budeme zdarma předávat do školských zařízení, ale i dalším institucím, které pracují s dětmi a mladými lidmi. Zároveň ho budeme propagovat v rámci projektu „Demokracie věc společná“

Číslo účtu: CZK 9050207/0100 

VS 200 

Zpráva pro příjemce: Jméno a kontakt

 

TO JE HLÍNA

Je charitativní soutěžní přehlídka mladých umělců ve věku 4–26 let. Děti a mladí tvoří na dané téma svá díla s vědomím, že pomohou dětem na druhém konci světa. Vystavujeme na prestižních místech v Praze a s přehlídkou děl je spojen i jejich prodej. Výtěžek putuje do míst, kde je vysoká míra negramotnosti, tam podporujeme vzdělávání. Momentálně plujeme v indickém státě Manípur ve vesnici Thayong, kde dokončujeme školu.

Více o projektu: https://modrarybka.eu/projekty/to-je-hlina

Veřejná sbírka pod číslem: S-MHMP/1168750/2014 ze dne 8. 9. 2014/1241877/2014

Číslo Transparentního účtu je: 7100207/0100

VS: 100

Zpráva pro příjemce: Jméno a kontakt

Na všechny dary vystavujeme darovací smlouvu. Darem si můžete snížit základ daně.

Více zde: http://www.danovetipy.cz/clanky/detail/nezdanitelne-castky-zakladu-dane-132

 

JAK NEBÝT ZA TRO(T)LLA

 


Pravidelní dárci a dobrovolníci:

Velké díky patří našim pravidelným dárcům

Albatros média

Eallin

Manželé Kolářovi

Manželé Vystrčilovi

Pavel Kotrba

Pavel Anděl

Lubomír Liška

 

Velké díky patří našim dobrovolníkům

Viktorie Piskačová

Helena Stará

Gabriela Kučerová

Marie Mátlová

Iva Králová

Milada Záborcová

Jana Miková

Předem děkujeme za Vaši podporu i pomoc. 


Děkujeme všem našim podporovatelům a partnerům