Close

DNES JSEM JAKO…

Dnes jsem jako… aneb Demokracie věc společná

Projekt podporuje: 

  • občanské vzdělávání na školách
  • propojuje formální a neformální vzdělávání
  • zájem u mladé generace o věci veřejné

Cíle:

  • praktické poznáni legislativního procesu
  • rozvoj kritického myšlení
  • posílení argumentačních schopností
  • odolná mladá generace

Projekt zastřešuje několik aktivit, které jsou určené mladým lidem ve věku 12–17 let (nevoliči). Podporujeme občanské vzdělávání na školách, ale i mimo ni. Pedagogové mohou naši aktivitu zařadit do výuky a zážitkovou formou zatraktivnit výuku předmětů společenských věd
 a výchovy k občanství.

Žákovské a studentské konference: Dnes jsem jako poslanec, Dnes jsem jako senátor a Dnes jsem jako zastupitel – jsou vlastně hra, resp. simulace, při které si mladí ze škol z celé ČR na jeden den vyzkouší práci politiků v autentickém prostředí Poslanecké sněmovny, Senátu PČR nebo Magistrátu hlavního města Prahy. Žáci a studenti debatují na předem dané téma za přítomnosti opravdových politiků, hlasují a přijímají usnesení nebo návrhy zákonů.

Fotogalerie jednotlivých ročníků
FF 

Online přihlášení instituce do projektu

Kontakty

Články o projektu:

Dnes jsem jako senátor

Česko-afghánské vztahy Žákovská a studentská konference s názvem „Dnes jsem jako senátor“ přinesla politikům několik výzev a doporučení. Mladí opět ukázali, že se zajímají o d…

10.11.2021

Více zde

Dnes jsem jako zastupitel

Žáci a studenti pěti pražských základních a středních škol debatovali na online studentské konferenci Dnes jsem jako zastupitel. Tématem letošního ročníku: Městská zeleň, ochlazení…

7.10.2021

Více zde

Dnes jsem jako zastupitel

Žáky a studenty pražských škol zveme na simulaci zjednodušeného jednání zastupitelstva. Studentská konference se bude konat 7. října 2021 od 10:00 do 11:50 hod online formou. Téma letošn…

1.9.2021

Více zde

DĚKUJEME ZA PODPORU

Velmi si vážíme podpory, kterou získáváme od účastníků našich projektů, ale i od politiků, kteří nám poskytují laskavou záštitu. Vnímáme, že ředitelé, vyučující, rodiče i m…

24.2.2021

Více zde