Close

DNES JSEM JAKO…

Dnes jsem jako… aneb Demokracie věc společná

Projekt zastřešuje žákovské a studentské konference, respektive simulace jednání vrcholných politiků, s názvem Dnes jsem jako poslanec, Dnes jsem jako senátor, Dnes jsem jako zastupitel. Pro pedagogy je určena akce Dnes jsem jako ministr. Mladí a pedagogové mají možnost vyzkoušet si na jeden den práci politiků v reálném prostředí Parlamentu ČR a MHMP. Učí se, jak se schvalují zákony, přijímají usnesení, zkouší si, jak je náročné prosadit vlastní názor na dané aktuální téma a prezentovat názor vlastní i skupiny. Vše se děje za přítomnosti politiků i odborníků, kteří dávají mladým zpětnou vazbu a diskutují s nimi na dané téma. Přijaté výstupy z konferencí účastníci předají na skutečných výborech, kde svá stanoviska politikům objasní.

 

Projekt „Dnes jsem jako…“: 

  • projektová výuka mimo školu
  • zážitková pedagogika
  • propojení formálního a neformálního vzdělávání
  • prohloubení občanského vzdělávání
  • navazuje na RVP, zapojení do školních šablon OP JAK

Cíle:

  • praktické poznáni legislativního procesu ČR
  • rozvoj kritického myšlení
  • posílení argumentačních schopností a sebeprezentace
  • osobnostní rozvoj jednotlivce a práce v týmu
  • zájem u mladé generace o věci veřejné

Cílová skupina: Žáci 2. stupně ZŠ, studenti a jejich pedagogové 

Dotovaná cena za žáka/studenta: 150 Kč

Pozvánky na konference: zveřejňujeme na našich webových stránkách, sociálních sítích
 i v newsletteru.

Přihlášení: elektronický formuláře na našem webu nebo na e-mailu:  [email protected]

Fotogalerie jednotlivých ročníků

Online přihlášení instituce do projektu

Kontakty

Články o projektu:

Dnes jsem jako senátor

Právě jsme odstartovali naší poslední konferenci v tomto roce, a to „Dnes jsem jako senátor“, která je pořádaná se záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR RNDr. Jit…

4.12.2023

Více zde

Dnes jsem jako poslanec ve Zprávičkách

Zde záznam ze Zpráviček z konference Dnes jsem jako poslanec na téma „Důchodová reforma“ https://www.youtube.com/watch?v=RrQ1pj1yskc #zpravicky #nadacnifondmodrarybka #modrarybka #dn…

20.11.2023

Více zde

Důchodová reforma podle studentů

NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA dlouhodobě pracuje s mládeží a podporuje rozvoj občanského vzdělání, zájem o věci veřejné i rozvoj kritického myšlení. Proto pořádá simulace jednání v…

1.11.2023

Více zde

Dnes jsem jako poslanec

Právě jsme odstartovali již 13. ročník studentské konference „Dnes jsem jako poslanec“ v Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na téma: Důchodová reforma aneb v kolika letech…

31.10.2023

Více zde

Dnes jsem jako senátor

Pozvánka na žákovskou a studentskou konferenci s názvem na aktuální téma: „Zadržování vody v krajině“ pořádaná se záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR RNDr. Jitky Se…

9.10.2023

Více zde

Dnes jsem jako poslanec

Pozvánka na 13. žákovskou a studentskou konferenci s názvem na aktuální téma: Důchodová reforma aneb v kolika letech do důchodu? Kdy: 31. 10. 2023 od 9:00 do 14:30 hod. Kde: jednací sál …

22.9.2023

Více zde

Dnes jsem jako senátor

Na studentské konferenci s názvem „Dnes jsem jako senátor“ v Senátu Parlamentu ČR na téma „Zákon o pedagogických pracovních“ proběhla bouřlivá debata mezi zástupci šesti středn�…

5.4.2023

Více zde

Dnes jsem jako poslanec

V samotném závěru naší žákovské a studentské konference „Dnes jsem jako poslanec“ je vždy tolik očekávané hlasování o projednávaném návrhu. Tentokrát se konala velmi podrobná r…

30.3.2023

Více zde