Close

DNES JSEM JAKO…

Dnes jsem jako… aneb Demokracie věc společná

Projekt podporuje: 

 • občanské vzdělávání na školách
 • propojuje formální a neformální vzdělávání
 • zájem u mladé generace o věci veřejné

Cíle:

 • praktické poznáni legislativního procesu
 • rozvoj kritického myšlení
 • posílení argumentačních schopností
 • odolná mladá generace

Projekt zastřešuje několik aktivit, které jsou určené mladým lidem ve věku 12–17 let (nevoliči). Podporujeme občanské vzdělávání na školách, ale i mimo ni. Pedagogové mohou naši aktivitu zařadit do výuky a zážitkovou formou zatraktivnit výuku předmětů společenských věd
 a výchovy k občanství.

Žákovské a studentské konference: Dnes jsem jako poslanec, Dnes jsem jako senátor a Dnes jsem jako zastupitel – jsou vlastně hra, resp. simulace, při které si mladí ze škol z celé ČR na jeden den vyzkouší práci politiků v autentickém prostředí Poslanecké sněmovny, Senátu PČR nebo Magistrátu hlavního města Prahy. Žáci a studenti debatují na předem dané téma za přítomnosti opravdových politiků, hlasují a přijímají usnesení nebo návrhy zákonů.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

TODAY I’M A…
 
Democracy: A Common Objective 


 Our initiative supports:

 • Civic education in schools
 • Interconnection between formal and informal education
 • Young people’s interest and involvement in the domain of public affairs

Our goals are:

 • to ensure practical understanding of the legislative process
 • to encourage and advance critical thinking
 • to boost the participants’ argumentation skills
 • to nurture a generation of responsible, empathetic and resilient individuals

This initiative encompasses several stand-alone projects aimed at young people aged 12-17 (below legal voting age in the Czech Republic). We support the teaching of civic education in learning establishments, as well as outside them. Our activities are designed to help educators with getting their civic education curriculum across in new and fun ways and make social sciences attractive for their students.

Conferences for students in primary and secondary education: Today I’m a Deputy!, Today I’m a Senator! and Today I’m a Representative! are intended as a real-life simulation – an immersive game of sorts – in which young people from schools all around the Czech Republic can take part and get a hands-on experience of what it entails to be a constitutional authority.
 Politicians for one day, the participants debate on a given topic in the authentic setting of the Czech Republic’s Chamber of Deputies, the Senate House or the Municipality of Prague. In the presence of real-life political leaders,
 students discuss and subsequently vote on bills collectively proposed by their peers.


The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds apacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.


Fotogalerie jednotlivých ročníků
FF 

Online přihlášení instituce do projektu

Kontakty

Články o projektu:

Dnes jsem jako poslanec

Pozvánka na 13. žákovskou a studentskou konferenci s názvem na aktuální téma: Důchodová reforma aneb v kolika letech do důchodu? Kdy: 31. 10. 2023 od 9:00 do 14:30 hod. Kde: jednací sál …

22.9.2023

Více zde

Dnes jsem jako senátor

Na studentské konferenci s názvem „Dnes jsem jako senátor“ v Senátu Parlamentu ČR na téma „Zákon o pedagogických pracovních“ proběhla bouřlivá debata mezi zástupci šesti středn�…

5.4.2023

Více zde

Dnes jsem jako poslanec

V samotném závěru naší žákovské a studentské konference „Dnes jsem jako poslanec“ je vždy tolik očekávané hlasování o projednávaném návrhu. Tentokrát se konala velmi podrobná r…

30.3.2023

Více zde

Studentská konference v Senátu

V úterý 28. 3. 2023 opět pořádáme v Senátu PČR zajímavou studentskou konferenci. Tentokrát budeme debatovat o zapojení odborníků do výuky. Přihlásit se můžete jednoduše přes náš …

8.3.2023

Více zde

Dnes jsem jako poslanec

Připravujeme již dvanáctou žákovskou a studentskou konferenci v Poslanecké sněmovně na téma: Zákon o pedagogických pracovnících. Akce se bude konat v úterý 14. 3. 2023 od 9 do 14:30 h…

22.2.2023

Více zde

Dnes jsem jako poslanec

Zveme žáky a studenty druhého stupně na již 11. ročník studentské konference „Dnes jsem jako poslanec“ na téma: „Zákon o správě voleb aneb potřebujeme nový modernizovaný volební …

5.9.2022

Více zde