Close

Jak nebýt za tro(t)lla

Jak nebýt za tro(t)lla aneb co je psáno, není dáno

Dvoudílný komiks s názvem „Jak nebýt za tro(t)lla“ aneb DESATERO o dezinformacích zábavnou formou poukazuje na nebezpečí šíření dezinformací a učí mladé, jak správně ověřovat zdroje a posiluje jejich kritické myšlení. Zároveň komiks pomáhá pedagogům při výuce daného tématu napříč předměty.

Obsah komiksu: Materiál je pojatý komplexně. Čtenářům nabízí Desatero o dezinformacích, komiksový příběh, pracovní listy i samostatné webové stránky nebytzatrotlla.eu.

Přístup k výuce: Inovativní vzdělávání a zážitková pedagogika.

Cílová skupina: Žáci 1. i 2. stupně ZŠ, studenti gymnázií, středních škol a jejich pedagogové.

Výukový materiál: „Jak nebýt za tro (t) lla“ schválilo MŠMT čj. MSMT 10813 2022 6 dne 13.

července 2022 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Občanský a společenskovědní základ.

Dotovaná cena komiksu: 150 Kč

Objednání komiksu: Na e-mailu: [email protected] a na vyžádání do škol rádi zašleme jeden výtisk komiksu zdarma.

Seminář pro pedagogy: Pro pedagogy pořádáme semináře – Jak pracovat s komiksem a zapojení komiksu do výuky. Informace o seminářích najdete v newsletteru, na webových stránkách i sociálních sítích.

NEBYTZATROTLLA.EU
Anotation - English

How not to be a troll

The Ultimate Guide to Cyber (Pa)trolling or What They Write Is Not Always Right!

A series of ten short comic books targetted at children and young people, the objective of which is to show – in a literally illustrative manner – how to approach and process a piece of fake news and what we, as individuals, can do to actively and effectively help fight its further spread. For educators, the book series provides an ideal way to facilitate the communication of the complex topic by inciting the young readers’ natural curiosity.

More information about this initiative, as well as the complete comic book series with accompanying interactive worksheets can be found on a website dedicated to this project:

nebytzatrotlla.eu.

The Ministry of Education, Science and Technology has approved the textbook „Textbooks for Secondary Education“ on 13 July 2022 for inclusion in the list of textbooks for secondary education as part of a comprehensive series of textbooks for the educational area of Civic and Social Science.

Teaching approach: innovative education and experiential pedagogy.

Target group: pupils and students of primary and secondary schools, grammar schools and their teachers.

Price of the comic book: 150 CZK (6 €)

Ordering the comic: e-mail: [email protected]

NEBYTZATROTLLA.EU