Close

Jak nebýt za tro(t)lla

Jak nebýt za tro(t)lla aneb co je psáno, není dáno

Jedná se o desetidílný komiks, který si klade za cíl dětem a mladým lidem vysvětlit zábavnou formou, jak mají pracovat s dezinformacemi a čelit jim. Pedagogům pomáhá složité téma mladým snadno a poutavě přiblížit.

Více informací o projektu, celý komiks i pracovní listy najdete na speciálních webových stránkách:

NEBYTZATROTLLA.EU
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The Ultimate Guide to Cyber (Pa)trolling
 or What They Write Is Not Always Right!

A series of ten short comic books targetted at children and young people, the objective of which is to show – in a literally illustrative manner – how to approach and process a piece of fake news and what we, as individuals, can do to actively and effectively help fight its further spread. For educators, the book series provides an ideal way to facilitate the communication of the complex topic by inciting the young readers’ natural curiosity.

 More information about this initiative, as well as the complete comic book series with accompanying interactive worksheets can be found on a website dedicated to this project:

NEBYTZATROTLLA.EU
The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds apacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.
Kontakty