Close

Jak nebýt za tro(t)lla

Jak nebýt za tro(t)lla aneb co je psáno, není dáno

Dvoudílný komiks s názvem „Jak nebýt za tro(t)lla“ aneb DESATERO o dezinformacích zábavnou formou poukazuje na nebezpečí šíření dezinformací a učí mladé, jak správně ověřovat zdroje a posiluje jejich kritické myšlení. Zároveň komiks pomáhá pedagogům při výuce daného tématu napříč předměty.

Obsah komiksu: Materiál je pojatý komplexně. Čtenářům nabízí Desatero o dezinformacích, komiksový příběh, pracovní listy i samostatné webové stránky nebytzatrotlla.eu.

Přístup k výuce: Inovativní vzdělávání a zážitková pedagogika.

Cílová skupina: Žáci 1. i 2. stupně ZŠ, studenti gymnázií, středních škol a jejich pedagogové.

Výukový materiál: „Jak nebýt za tro (t) lla“ schválilo MŠMT čj. MSMT 10813 2022 6 dne 13.

července 2022 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Občanský a společenskovědní základ.

Dotovaná cena komiksu: 150 Kč

Objednání komiksu: Na e-mailu: [email protected] a na vyžádání do škol rádi zašleme jeden výtisk komiksu zdarma.

Seminář pro pedagogy: Pro pedagogy pořádáme semináře – Jak pracovat s komiksem a zapojení komiksu do výuky. Informace o seminářích najdete v newsletteru, na webových stránkách i sociálních sítích.

NEBYTZATROTLLA.EU