Close

Jak nebýt za tro(t)lla

Jak nebýt za tro(t)lla aneb co je psáno, není dáno

Jedná se o desetidílný komiks, který si klade za cíl dětem a mladým lidem vysvětlit zábavnou formou, jak mají pracovat s dezinformacemi a čelit jim. Pedagogům pomáhá složité téma mladým snadno a poutavě přiblížit.

Více informací o projektu, celý komiks i pracovní listy najdete na speciálních webových stránkách:

NEBYTZATROTLLA.EU
Kontakty