Close

Projekty

Přehled všech běžících projektů

DEMOKRACIE - VĚC SPOLEČNÁ

V dnešní době se zdá, že společnost je názorově rozštěpena. Mnoho hodnot je zpochybňováno, staré zkušenosti neplatí a jistoty se stávají nejistotami. Zapojení mladých lidí do veřejného života není takové, jaké by mohlo být. Přitom budoucnost budou mít v rukou právě oni.

Více informací
TO JE HLÍNA

„To je hlína“ je soutěžní charitativní přehlídka pro děti v několika uměleckých oborech. Soutěží se v keramice, výtvarce, fotografii, divadle a filmu. Umělecká díla dětí i umělců, kteří svoji tvorbu poskytnou jako dar, se prodávají v dražbě a její výtěžek slouží k dobročinným účelům.

Více informací
DNES JSEM JAKO

„Dnes jsem jako…“ je vlastně taková hra. Například na poslance. Studenti jsou postaveni do situací, které musí řešit skuteční poslanci. A to včetně autentického prostředí, tedy v Poslanecké sněmovně. Akci pořádáme ve spolupráci se školami, kde v rámci výchovy k občanství se studenti systematicky připraví na domluvené aktuální téma, připraví si argumentaci a předepsané výstupy. 

Více informací
PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MANIPURU

Projekt v indickém Manipuru si klade za cíl navázat na velké úspěchy českého misionáře salesiána p. Jana Meda, který v této oblasti Indie pomáhal vybudovat několik škol. Po jeho smrti jsme se rozhodli školy podporovat a rozvíjet. Na tento projekt máme schválenou veřejnou sbírku.

Více informací