Close

Projekty

Přehled všech běžících projektů

DNES JSEM JAKO aneb DEMOKRACIE - VĚC SPOLEČNÁ

Žákovské a studentské konference: Dnes jsem jako poslanec, Dnes jsem jako senátor a Dnes jsem jako zastupitel – jsou vlastně hra, resp. simulace, při které si mladí ze škol z celé ČR na jeden den vyzkouší práci politiků v autentickém prostředí Poslanecké sněmovny, Senátu PČR nebo Magistrátu hlavního města Prahy. Žáci a studenti debatují na předem dané téma za přítomnosti opravdových politiků, hlasují a přijímají usnesení nebo návrhy zákonů.

Více informací
TO JE HLÍNA aneb PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ V MANIPURU

„To je hlína“ je soutěžní charitativní přehlídka dětských děl v několika uměleckých oborech. Soutěží se v keramice, výtvarce a fotografii. Děti tvoří s vědomím, že jejich díla budou prodána a pomůžou jejich vrstevníkům na druhém konci světa chodit do školy. Z výtěžku hradíme výstavbu studen, umýváren, tříd a škol v rozvojovém světě. Již jsme přispěli bezmála 900 tisíc Kč.

Více informací
JAK NEBÝT ZA TRO(T)LLA aneb CO JE PSÁNO, NENÍ DÁNO

Jedná se o desetidílný komiks, který si klade za cíl dětem a mladým lidem vysvětlit zábavnou formou, jak mají pracovat s dezinformacemi a čelit jim. Pedagogům pomáhá složité téma mladým snadno a poutavě přiblížit.

Více informací o projektu, celý komiks i pracovní listy najdete na speciálních webových stránkách:

Nebytzatrotlla.eu
HRDINOU ZA KAŽDÉ SITUACE

Projektem chceme posílit přípravu žáků a studentů druhého stupně na vybrané zátěžové události a dokázat, že by se v dané situaci uměli zachovat správně a s klidnou hlavou.

Současnost ukazuje, jak důležitá je odolná a stabilní společnost. Proto chceme mladé podpořit a ukázat, že i z náročné situace existuje pozitivní cesta ven.

Více informací