Close

Naši podporovatelé

Nadační fond Modrá rybka velmi děkuje za vyjádřená slova podpory, které jsou odměnou za naši práci i hnacím motorem pro stávající i nové projekty. Je nám ctí a potěšením, že můžeme daná slova zveřejnit, ale i velkým závazkem, aby naše aktivity podporující živou a aktivní občanskou společnost byly nadále přínosné, zábavné i motivující. Rádi pomáháme, vytváříme nové příležitosti, přijímáme nové výzvy a předáváme to nejlepší z nás.

Děkujeme, že s námi spolupracujete.

Tým Modré rybky

Marek Výborný podporuje Nadační fond Modrá rybka
Mgr. Marek Výborný, poslanec PSP ČR za stranu KDU-ČSL

Projekt „Den jako poslanec“ připravovaný nadací Modrá rybka je pro žáky škol skvělá unikátní zkušenost a rád tento projekt podporuji od jeho samotného počátku. 

Často s obdivem vnímám přehled žáků škol a schopnost formulovat a hájit stanovisko k rozmanitým společenským tématům.Je to jedna z cest, jak žáky podporovat ve zdravém kritickém myšlení, schopnosti vést diskusi a respektovat různé oponentní názory. Standardní výuka ve škole je nezastupitelná nicméně podobné zkušenosti s projektovou výukou jsou důležitým doplněním, které žákům umožňuje zažít zkušenost politiky coby správy věcí veřejných. Věřím, že pro mnohé může být podobná zkušenost i inspirací.

A díky všem z Modré rybky za tento a další podobné projekty! 

Jan Farský podporuje Nadační fond Modrá rybka
Mgr. Jan Farský, poslanec PSP ČR za stranu Starostové a nezávislí

Konferenci Dnes jsem jako poslanec podporuji již druhým rokem.

Je krásné vidět, s jakým zaujetím a nasazením se vkládají studenti do debat. A pro mě je to povzbuzující. Pokud zápal studentům zůstane a jednou se do správy naší země zapojí jako zastupitelé, poslanci, nemám o naši budoucnost obavu.

Ing. Mariana Čapková - podporuje Nadační fond Modrá rybka
Ing. Mariana Čapková - předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP

Před rokem jsem se zúčastnila akce Dnes jsem jako zastupitel. Je úžasné, s jakou hloubkou, zodpovědností a kreativitou mladí lidé přistupují ke světu, ve kterém žijí. Je radost se s těmito lidmi potkávat, inspirovat se jimi a vidět, že jich stále přibývá

Helena Langšádlová podporuje Nadační fond Modrá rybka
Mgr. Helena Langšádlová, poslankyně PSP ČR za stranu TOP 09

S Nadačním fondem Modrá rybka spolupracuji na projektu „Dnes jsem jako poslanec“ dlouhodobě a velmi ráda. Práci s mládeží shledávám velice důležitou a nadační fond nabízí velmi dobré projekty, které jsou zaměřeny vždy na konkrétní cílovou skupinu. 

Vážím si i toho, že se snaží zapojovat do veřejného života děti nejen z Prahy, ale z celé České republiky i z vyloučených lokalit. Dalším významným aspektem je dobrá zkušenost se spoluprací s Lucií Liškovou a dalšími lidmi z Nadačního fondu Modrá Rybka.

František Kopřiva podporuje Nadační fond Modrá rybka
František Kopřiva, poslanec PSP ČR za stranu Piráti

Projekt Dnes jsem jako poslanec podporuji především ze dvou důvodů:

Prvním z nich je osobní zkušenost. Sám jsem jako středoškolák pociťoval jistou odtrženost světa politiky a mladých lidí. Vždy mě mrzel nezájem politiků o mladé lidi a o to víc pak nezájem spousty svých vrstevníků o politiku. Po svém zvolení do Poslanecké sněmovny jsem si tedy předsevzal, že jednou z mých priorit bude na jedné straně přinášet vhled své generace do politické diskuse a na straně druhé motivování mladých lidí, aby se zajímali o politické dění a zapojovali se do něj.

Druhým důvodem je, že během konferencí Dnes jsem jako poslanec se spolu studenti učí kultivovaně diskutovat. Právě to považuji za klíčový předpoklad demokracie, neboť, jak pravil TGM, demokracie znamená diskusi. Společnost nelze spojovat, když spolu nebudeme umět mluvit.

Velmi si cením Modré rybky, že mladým lidem zprostředkovává příležitost vyměňovat si navzájem názory a také vidět politiky naživo.

Jan Drbohlav, scénárista

Dnešní svět je světem fake news. Bohužel. A co je horší, dezinformace, které zaplavují veřejný prostor, jsou čím dál tím sofistikovanější. Rozeznat realitu mezi tou záplavou „alternativních pravd“ (dříve se jim říkalo obyčejné lži) je někdy složité i pro vzdělané lidi s dobrým rozhledem. Proto jsem rád, že se mohu podílet na projektu Modré Rybky, který učí mladé studenty, jak se orientovat v mediálním prostoru a jakým způsobem si ověřovat, čemu se dá věřit a čemu ne. Jan Drbohlav, scenárista