Close

Online kampaň „Pomoc dobrým slovem“

18.11.2020

Mariana Čapková podporuje Nadační fond Modrá rybka

Druhé kolo pandemie, nouzový stav, stres ze školních povinností, bez každodenního setkání s kamarády na živo, žádné zábavné kroužky a někdy složitá situace s prací rodičů… to vše teď působí na naše děti a mladé. Na jedno člověka je to až příliš. Naše online kampaň „Pomoc dobrým slovem“ slouží k rozveselení mysli dětí a mládeže i nás dospělých 😊

Přejeme mnoho zdraví

Lucie Lišková

Helena Langšádlová

Mariana Čapková podporuje Nadační fond Modrá rybka

Mariana Čapková

Naše kampaň „Pomoc dobrým slovem“ stále pokračuje. Děkujeme předsedkyni Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Marianě Čapkové za její slova i spolupráci: „Když se řekne „distanční výuka“, vybavím si něco vzdáleného, nedostupného. To je samozřejmě z hlediska průběhu výuky v posledním období pravda. Vím také, že uzavření škol prohlubuje řadu rozdílů mezi dětmi i jejich rodinami. Mně však s každým dalším dnem připadá, že distanční výuka také sbližuje. Sbližuje rodiče a děti, kteří se najednou ocitli na stejné lodi a rodiče se náhle daleko více dozvídají o obsahu a metodách výuky jako takové. Řada lidí, která dosud brala školu jako místo, kam ráno vypraví děti se svačinou a kam se dostaví na vánoční besídku, se začala zajímat o vzdělávání svých potomků. Distanční výuka a s ní spojený home office také sblížila některé rodiče mezi sebou: mnohdy je to první zkušenost rodiče, který dosud každý den chodil do práce, s každodenní realitou toho, co vlastně obnáší mateřská dovolená nebo kloubení práce s péčí o malé dítě.
Sbližuje ale také učitele a žáky. Zatímco v mnoha třídních kolektivech byl dosud učitel jako ten, kdo si vždy ví rady, najednou jsou to žáci, kteří jsou mnohdy technicky napřed a radí svým učitelům, jak ovládat programy i přístroje při vyučování. Nemluvě o tom, že internetové připojení si nevybírá a padá všem stejně bez rozdílu.
A v neposlední řadě má distanční výuka ještě jedno malé plus: všechny děti jsou si v ní rovny. Nikdo nesedí stranou. Vím, že on-line komunikace nemůže plně nahradit skutečné sociální kontakty a já osobně doufám, že se epidemiologická situace co nejdříve vrátí do normálu a děti zase budou moci chodit do školy za svými kamarády. Ale přesto si uvědomuji, že pro některé děti, které nemají takovou snadnost v sociálním kontaktu, může být distanční výuka obdobím, kdy si mohou vztahy ve třídě zkusit opět jiným způsobem.
Zkrátka, je to sice období náročné pro všechny, ale věřím že přineslo i nové zkušenosti, které doufám jen tak nezmizí. Že si nebudeme jen dál, ale také mnohem blíž.“