Close

Studentská konference „Dnes jsem jako poslanec“

8.6.2021

NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA ve spolupráci s Nadací OSF a dalšími partnery uspořádal dne 7. 6. 2021 již 8. ročník úspěšné konference určené pro žáky a studenty s názvem „Dnes jsem jako poslanec“.

Tentokrát jsme zvolili online model, do kterého se zapojilo celkem cca 120 mladých a pedagogů. Debatovali jsme na téma: Diplomacie – jak se řeší mezinárodní konflikty dnes, jak se řešily v minulosti.

Ředitelka NADAČNÍHO FONDU MODRÁ RYBKA Lucie Lišková uvedla účastníky do problematiky a vedla řízenou debatu. Konference byla rozdělena do dvou na sebe logicky navázaných bloků. Díky tomu studenti získali historický vhled do tématu i se potvrdila provázanost historie se současností.

S účastníky v první části debatoval historik Jaroslav Šebek. Věnoval se vývoji v Československu v letech 1945 – 1989. Hovořil například o vládě jedné strany, éře studené války i konfrontaci mezi mocenskými bloky a o roztržce s Jugoslávií.

Následně se studenty debatovali poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09) a poslanci Marek Benda (ODS), František Kopřiva (Piráti) a Marek Výborný (KDU – ČSL). Tématem byla diplomacie v dnešní době. Poslanci komentovali aktuální dění diplomatických afér na území ČR a odpovídali na otázky studentů.

Od politiků jasně rezonovalo naše ukotvení v Evropské unii, NATO i OSN. Hovořilo se o aktuálních kybernetických hrozbách, ohrožení strategických cílů, významu osobnosti Václava Havla, geopolitické poloze ČR i o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.

Závěrem lze jednoznačně konstatovat, že studenti si ověřili fakt, že je nezbytné informace kriticky hodnotit a ověřovat zdroje dat. Během interaktivní debaty účastníci byli obohaceni o detaily z naší historie a politické pohledy na současné dění. Všichni řečníci pozitivně hodnotili zájem studentů o dané téma, veřejné věci i jejich zvídavost.

Děkujeme všem partnerům, řečníkům, studentům i pedagogům.

Těšíme se na další ročník a osobní setkání.