Close

Dezinformační komiks „Jak nebýt za tro(t)lla“

23.6.2021

Co je psáno, není dáno

NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA představil dezinformační desatero formou zábavného komiksu pro mladé a jejich učitele na studentské konferenci v Senátu. Materiál nazvaný „Jak nebýt za tro(t)lla“ má pomoci mladým orientovat se v dnešním světě a pedagogům ulehčit výklad tématu.

Studentská konference „Dnes jsem jako senátor“ je vlastně taková hra, kdy si žáci a studenti vyzkouší na vlastní kůži, co obnáší práce senátora. Komiks „Jak nebýt za tro(t)lla“ je také hra, při které si mladí společně s pedagogy vysvětlí pojem dezinformace, jak je poznat a má za úkol rozvinout jejich znalosti v souvislostech. „Základní myšlenkou je vychovat z dnešní generace náctiletých odolnou společnost pro naši demokratickou budoucnost“, uvedla Lucie Lišková, ředitelka nadačního fondu.

„Umožnit žákům a studentům si na jeden den vyzkoušet práci senátorů, považuji za dobrý nápad a jsem rád, že mohu konání studentské konference zaštítit,“ uvedl Jiří Růžička, 1. místopředseda Senátu. Mladí si prakticky vyzkouší zlomek senátorské práce. Během debaty vysvětlují vlastní názor na dané téma před ostatními vrstevníky a politiky, procvičují argumentační schopnosti, i se snaží najít kompromis, a to je náročná úloha, které předchází náležitá příprava. „Dnešní téma akce a debata s mladými o dezinformacích je zásadní a patří i na půdu Parlamentu ČR“, dodal Jiří Růžička.

Doba Covidová se stala pro celou společnost výzvou. „V Rybce jsme nemohli realizovat naše projekty, jak jsme byli zvyklí, hledali jsme jiné cesty, jak naplnit naše poslání. Paralelně se začalo objevovat mnoho dezinformací kolem covid-19 a doma nám zůstaly vlastní děti ponořené do online prostoru“, řekl Pavel Anděl, vedoucí projektu. Význam komunikace a schopnost rozpoznat pravdu od lži se stal zásadní. „Od toho byl už jen krůček k nápadu a realizaci. Díky partnerům se vše podařilo a můžeme vám představit smělý počin nadšených lidí“, dodal Pavel Anděl.

Nejdříve vzniklo deset bodů o dezinformacích. „Vzhledem k mé práci se setkávám denně s dezinformacemi. Vnímám, že boj s dezinformacemi a jejich šíření je zásadní téma a je nezbytné ho více přiblížit i mladým lidem. Proto jsem sestavil dezinformační desatero, které se stalo základním stavebním kamenem pro vznik komiksu“, řekl Bohumil Kartous, ředitel Pražského inovačního institutu.

Rozeznat dezinformace od informací je často náročné pro dospělé natož pro děti a mladé. Vzdělávání dětí v oblasti rozeznávání dezinformací a reakcích na ně, je nesmírně důležité. „Právě proto, že se jedná o děti, zvolili jsme formu komiksu, který se dotýká toho, co je dětem blízké – tedy opíráme se o příběh rockové hudební skupiny, která se v celoroční soutěži Top Rock musí vypořádávat s dezinformacemi, které mají zabránit jejímu vítězství“, uvedl Jan Drbohlav, scénárista komiksu.

Komiks je na školách dobře využitelný v občanském vzdělávání a v osobnostní a sociální výchově. Děti musíme vybavit tak, aby chápaly obsah obecných pojmů demokracie, populismus, dezinformace, manipulace, ale také těch, které považujeme za samozřejmé, jako je pravda, omyl, lež. Se všemi těmito jevy se setkají v běžném i profesním životě. „Pracovní listy se soustředí na hledání motivů jednání jednotlivých postav a jedním z úkolů je také sehrát konkrétní scénu, aby se žáci pokusili do některých aktérů vcítit. Název je výstižný, nechci být trotllem, ale ani – třeba nevědomky – trollem“, dodala Nina Nováková, autorka pracovních listů.

Projekt podpořila Nadace OSF / Výbor Dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Webové stránky projektu „Jak nebýt za tro(t)lla