Close

Dnes jsem jako senátor

2.12.2021

Na již druhé žákovské a studentské konferenci v Senátu bylo 9. 11. 2021 přijato usnesení k tématu Česko-afghánské vztahy.

Účastníci celkem z pěti škol se usilovně na diskuzi s kolegy z jiných škol, ale i senátory a odborníky

připravovali. Během debaty padaly rozličné argumenty a v rámci podrobné rozpravy mladí navrhli různé podněty, o kterých následně hlasovali. Vznikl ucelený dokument, resp. usnesení, které bude předáno nově ustavené vládě.

Děkujeme za spolupráci Nadaci OSF a 1. místopředsedovi Senátu Jiřímu Růžičkovi, který akci opět laskavě zaštítil.