Close

Pomoc dobrým slovem – Dopis pro ukrajinské děti

29.4.2022

Zapojte se do naší kampaně:

Cíl aktivity: podpořit žáky, studenty a pedagogy na Ukrajině, kde probíhá válka, dobrým slovem. Aby tamější mladí a pedagogové věděli, že nejsou sami, a že na ně intenzivně myslíme i v České republice.

Příjemci dopisů: žáci, studenti a pedagogové na Ukrajině

Autoři dopisů: školy, výtvarné dílny, ZUŠ, DDM, NNO, dětské domovy apod., které budou mít chuť se do akce zapojit

Forma dopisů: krátký milý motivační vzkaz napsaný, nakreslený či jinak výtvarně ztvárněný v rozsahu max. 1x A4. Nejlépe v ukrajinštině (v omezené míře máme možnost překladu).

Termín zaslání do nadačního fondu: do 20. 5. 2022

Forma zaslání do nadačního fondu:

E-mailem: [email protected]

nebo poštou do sídla nadačního fondu:

NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA

Kobyliské náměstí 687/6

182 00 Praha 8
Předání dopisů: veškeré dopisy jednorázově předáme zástupci Ukrajinské ambasády