Close

Dnes jsem jako poslanec

22.9.2023

Pozvánka na 13. žákovskou a studentskou konferenci s názvem na aktuální téma:
Důchodová reforma aneb v kolika letech do důchodu?

Kdy: 31. 10. 2023 od 9:00 do 14:30 hod.

Kde: jednací sál Poslanecké sněmovny PČR

Náš projekt podporuje: výuku mimo školu, zážitkovou pedagogiku, propojení formálního a neformálního vzdělávání, zájem mladé generace o věci veřejné.

Cíle simulace jednání poslanců: praktické poznání legislativního procesu ČR, rozvoj kritického myšlení, posílení argumentačních schopností a sebeprezentace, osobnostní rozvoj jednotlivce a práce v týmu.

Dotovaná cena za žáka/studenta činí 150CZK. Pokud jste příjemci OP JAK, finance můžete čerpat z tohoto projektu.

Velmi prosím o včasné potvrzení účasti na e-mail: [email protected] nebo na našem webu: Dnes jsem jako… – Nadační fond MODRÁ RYBKA (modrarybka.eu) z důvodu omezené kapacity míst v jednacím sále. Po potvrzení účasti získáte podkladové materiály k průběhu a přípravě konference.

Těšíme se na osobní setkání

😊