Close

Pozvánka na seminář

25.10.2023

na téma: Moderní dějiny aneb známe 80. léta minulého století?

Na akci vystoupí tito řečníci: doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc., prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. a zástupce Evropského domu.

Termín: 14. 11. 2023 od 9:30 – 12:30 hod. (příchod od 9:00 hod.)

Místo konání: Evropský dům, Jungmannova 745/24, 110 00 Nové Město

Seminář je určeny: pro vyučující, kteří se sebou mohou přivést zájemce z řad žáků a studentů druhého stupně. Vždy prosíme uvést přesný počet.

Nabídka odpoledního programu: Na konci programu zveme zájemce na procházku „Kudy kráčela revoluce” s výkladem v rozsahu cca 1,5 – 2 hodiny o Sametové revoluci. Projdeme si trasu pochodu Prahou a zastavíme na významných místech.

Cena: 150,-/ osoba za program od 9:30 hod do 12:30 hod., odpolední část je zdarma jako bonus pro zájemce z řad účastníků semináře. Pokud jste příjemci OP JAK, finance můžete čerpat z tohoto projektu.

Potvrzení účasti: na e-mail: [email protected] ideálně do 3. 11. 2023.

Náš projekt podporuje: výuku mimo školu, zážitkovou pedagogiku, propojení formálního a neformálního vzdělávání, zájem mladé generace o věci veřejné.

Registraci na seminář potvrzujeme e-mailem.

Těšíme se na setkání.