Close

Důchodová reforma podle studentů

1.11.2023

NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA dlouhodobě pracuje s mládeží a podporuje rozvoj občanského vzdělání, zájem o věci veřejné i rozvoj kritického myšlení. Proto pořádá simulace jednání vrcholných politiků a konference k posílení občanské společnosti.

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se pod záštitou ministryně Heleny Langšádlové, ministra Marka Výborného, místopředsedkyně PSP ČR Olgy Richterové a poslanců Marka Bendy, Jana Berkiho a Matěje Ondřeje Havla konala již třináctá žákovská a studentská konference s názvem „Dnes jsem jako poslanec“. Tentokrát na téma: „Důchodová reforma aneb v kolika letech do důchodu?“.

Mladí si na jeden den prakticky vyzkoušeli zlomek práce poslance a poznali zblízka část legislativního procesu. Během simulace schůze Poslanecké sněmovny účastníci vysvětlují vlastní názor na dané téma před ostatními vrstevníky i politiky, zdokonalují si argumentační schopnosti a společně hledají kompromis. „Konference Dnes jsme jako poslanec je pro všechny, kteří ji organizují, vždy „živou vodou“ pro všední dny. Žáci a studenti jsou připraveni debatovat a argumentovat na velmi vysoké úrovni. Tentokrát jsme měli drobnou obavu, zda bude téma odchodu do důchodu pro mladé dostatečně atraktivní, ale výsledek nás opět zaskočil v tom nejlepším slova smyslu. Pokud tihle lidé jednou převezmou věci veřejné do svých rukou, nemám o budoucnost obavu.“, uvedl Pavel Anděl, předseda Správní rady NADAČNÍHO FONDU MODRÁ RYBKA.

Názor odborníků i politiků byl pro nás všechny velmi poučný. „Velice nás potěšilo, jak žáci a studenti vnímají důchodovou reformu a jak o ní uvažují v širších souvislostech. Myslím, že je to pozitivní inspirace pro přítomné zákonodárce.“ dodala na závěr Lucie Lišková, ředitelka NADAČNÍHO FONDU MODRÁ RYBKA.

 V Praze dne 31. 10. 2023

Kontakt pro novináře: Lucie Lišková, email: [email protected] tel: 737 181 484