Close

Již 20 let jsme součástí Evropské unie

25.3.2024

NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA dlouhodobě pracuje s mládeží a podporuje rozvoj občanského vzdělání, zájem o věci veřejné i rozvoj kritického myšlení. Proto pořádá simulace jednání vrcholných politiků a konference k posílení občanské společnosti.

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéty Pekarové Adamové, ministryně pro vědu výzkum a inovace Heleny Langšádlové, ministra zemědělství Marka Výborného, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Olgy Richterové a poslanců Marka Bendy, Jana Berkiho a Matěje Ondřeje Havla konala již čtrnáctá žákovská a studentská konference s názvem „Dnes jsem jako poslanec“. Tentokrát na téma: 20 let jsme součástí Evropské unie.

Mladí si na jeden den prakticky vyzkoušeli zlomek práce poslance a poznali zblízka část legislativního procesu. Během simulace schůze Poslanecké sněmovny účastníci vysvětlují vlastní názor na dané téma před ostatními vrstevníky i politiky, zdokonalují si argumentační schopnosti a společně hledají kompromis.

Názor odborníků i politiků byl pro nás všechny velmi poučný. Během programu vystoupil i bývalý diplomat Petr Kolář, účastníci dále měli možnost vyslechnout příspěvek novináře a pedagoga Davida Klimeše a získat informace a debatovat s ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem.

„Vzhledem k významnému výročí vstupu České republiky do Evropské unie, bylo téma čtrnácté konference „Dnes jsem jako poslanec“ jasné. V rámci rozpravy se velmi intenzivně hovořilo o přijetí jednotné měny euro.  Bylo zajímavé sledovat, jaké konkrétní názory a argumenty od mladé generace zazněly. Velice mě potěšilo, jak dobře byli žáci a studenti připraveni, co vše si o Evropské unii i euru zjistili a byly schopni výborně argumentovat. Myslím, že projekt „Dnes jsem jako poslanec“ je dobrá příležitost, jak vnést do výuky témata moderních dějin.“, dodala na závěr Lucie Lišková, ředitelka NADAČNÍHO FONDU MODRÁ RYBKA.

 V Praze dne 25. 3. 2024

Kontakt: Lucie Lišková, email: [email protected] tel: 737 181 484