Close

Dnes jsem jako senátor

8.4.2024

25 let jsme součástí NATO

            Žákovská a studentská konference s názvem „Dnes jsem jako senátor“ přinesla řadu výzev, dotazů a doporučení. Mladí opět ukázali, že se zajímají o aktuální dění a umí obhájit vlastní argumenty.

NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA upořádal již šestou konferenci pro mladé v Senátu Parlamentu ČR tentokrát na téma „25 let jsme součástí NATO“. Záštitu nad akcí převzal místopředseda Senátu Parlamentu ČR Ing. Tomáš Czernin.

Účastníci čtyř skupin zastupující školy z celé republiky vášnivě debatovali s přítomnými odborníky i místopředsedou Senátu. Vyzkoušeli si hovořit před plénem, prověřili si sílu vlastních argumentů s vrstevníky i vnímali, jak je náročné dojít ke kompromisu. Rozprava byla velmi kultivovaná. Na závěr simulace jednání horní komory žáci a studenti hlasovali o svých návrzích a přijali usnesení.

 „V době, kdy můžeme od některých našich politiků slyšet vážné výzvy k vystoupení z NATO, kdy se šíří proruské narativy o válce na Ukrajině a výzvy k mírovému jednání za každou cenu nebo zastavení dodávek zbraní a financí Ukrajinskému státu, považuji za nutné o našem členství v NATO debatovat na všech úrovních na základě faktů. Senát a naše akce „Dnes jsem jako senátor“ jsou
k tomu ideálním místem.“,
uvedl Pavel Anděl, předseda Správní rady NADAČNÍHO FONDU MODRÁ RYBKA.

Na závěr shrnula významné téma ředitelka NADAČNÍHO FONDU MODRÁ RYBKA Lucie Lišková: „Členství ČR v NATO chápu jako důležitou součást naší obrany před různými typy hrozeb. V nadačním fondu jsme chtěli dát možnost mladým debatovat o významném tématu a výročí vstupu ČR do NATO na půdě Senátu s odborníky. Jsem ráda, že se mladí i jejich pedagogové zapojili do diskuse, a že jim není lhostejné, v jaké zemi žijí.

 

V Praze dne 5. 4. 2024