Close

DEMOKRACIE - VĚC SPOLEČNÁ

V dnešní době se zdá, že společnost je názorově rozštěpena. Mnoho hodnot je zpochybňováno, staré zkušenosti neplatí a jistoty se stávají nejistotami.  Zapojení mladých lidí do veřejného života není takové, jaké by mohlo být. Přitom budoucnost budou mít v rukou právě oni.

  • Chceme pomoci učitelům ze ZŠ, SŠ a Gymnázií, kteří učí humanitní obory, v jejich přípravě s výukou „problematických témat“: naše novodobé dějiny, fungováním demokratického ústavního systému, principy Evropské unie, NATO,  základní evropské kulturní a duchovní hodnoty.
  • Chceme mladé lidi motivovat k tomu, aby se více zajímali o celospolečenské dění v naší společnosti a uměli si vytvořit vlastní nezávislý názor.

Prostředkem k těmto cílům jsou naše kurzy a semináře pro pedagogy.

Chceme podpořit demokratické vzdělávání na školách.  Náš vzdělávací program vedený špičkovými odborníky, umožní pedagogům prohloubit své znalosti moderních dějin, ústavního systému v ČR a principů fungování Evropské unie a NATO. Jde nám však i o to, aby se účastníci našeho projektu formou práce ve skupinkách při řešení modelových situací naučili metodice práce s mládeží tak, aby jejich výuka byla interaktivní a efektivní.

Projekt bude mít dvě stejně důležité složky – kvalifikovaný výklad specialistů na daná témata a na ně navazující metodické workshopy. Výstupem projektu budou rovněž metodické materiály pro učitele.