Close

DNES JSEM JAKO…

Dnes jsem jako… aneb Demokracie věc společná

Projekt podporuje: 

 • občanské vzdělávání na školách
 • propojuje formální a neformální vzdělávání
 • zájem u mladé generace o věci veřejné

Cíle:

 • praktické poznáni legislativního procesu
 • rozvoj kritického myšlení
 • posílení argumentačních schopností
 • odolná mladá generace

Projekt zastřešuje několik aktivit, které jsou určené mladým lidem ve věku 12–17 let (nevoliči). Podporujeme občanské vzdělávání na školách, ale i mimo ni. Pedagogové mohou naši aktivitu zařadit do výuky a zážitkovou formou zatraktivnit výuku předmětů společenských věd
 a výchovy k občanství.

Žákovské a studentské konference: Dnes jsem jako poslanec, Dnes jsem jako senátor a Dnes jsem jako zastupitel – jsou vlastně hra, resp. simulace, při které si mladí ze škol z celé ČR na jeden den vyzkouší práci politiků v autentickém prostředí Poslanecké sněmovny, Senátu PČR nebo Magistrátu hlavního města Prahy. Žáci a studenti debatují na předem dané téma za přítomnosti opravdových politiků, hlasují a přijímají usnesení nebo návrhy zákonů.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

TODAY I’M A…
 
Democracy: A Common Objective 


 Our initiative supports:

 • Civic education in schools
 • Interconnection between formal and informal education
 • Young people’s interest and involvement in the domain of public affairs

Our goals are:

 • to ensure practical understanding of the legislative process
 • to encourage and advance critical thinking
 • to boost the participants’ argumentation skills
 • to nurture a generation of responsible, empathetic and resilient individuals

This initiative encompasses several stand-alone projects aimed at young people aged 12-17 (below legal voting age in the Czech Republic). We support the teaching of civic education in learning establishments, as well as outside them. Our activities are designed to help educators with getting their civic education curriculum across in new and fun ways and make social sciences attractive for their students.

Conferences for students in primary and secondary education: Today I’m a Deputy!, Today I’m a Senator! and Today I’m a Representative! are intended as a real-life simulation – an immersive game of sorts – in which young people from schools all around the Czech Republic can take part and get a hands-on experience of what it entails to be a constitutional authority.
 Politicians for one day, the participants debate on a given topic in the authentic setting of the Czech Republic’s Chamber of Deputies, the Senate House or the Municipality of Prague. In the presence of real-life political leaders,
 students discuss and subsequently vote on bills collectively proposed by their peers.


The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds apacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.


Fotogalerie jednotlivých ročníků
FF 

Online přihlášení instituce do projektu

Kontakty

Články o projektu:

Dětská konference v Poslanecké sněmovně

Za účasti politiků napříč politickými stranami proběhla 7. 4. 2016 historicky první dětská konference v prostorách Parlamentu České republiky. Akce, kterou pořádal ve spolupráci s pos…

3.8.2016

Více zde