Close

Dezinformace, jejich šíření ve veřejném prostoru a jak s nimi pracovat

12.6.2020

Šíření dezinformací je palčivým problémem, se kterým se setkáváme každý den. Je nezbytné být připraven na příjem zpráv a informací, které se k nám každý den dostávají různými kanály a v různé podobě. Záleží na našem zdravém úsudku, zda informaci podrobíme zkoumání a zapojíme kritické myšlení nebo ji vezmeme za svou. Pokud jsme jen příjemci informací, tak hrozí, že se
dezinformacemi necháme velmi snadno ovlivnit. Jakou roli v testování informací mohou sehrát vyučující a jak mohou pomoci svým žákům a studentům v prověřování zdrojů? O tom a dalším
debatovali naši hosté.

První on-line seminář Nadačního fondu Modrá rybka o dezinformacích dne 9. 6. 2020, který se konal ve spolupráci s MHMP a Smíchovskou střední průmyslovou školou byl primárně určen pro pedagogy a dále pro žáky a studenty. Účastníci semináře se přihlásili z různých středních škol a měli možnost se zapojit do debaty formou chatu.

Za moderace Pavla Anděla byli hosty Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP a Bohumil Kartous, mluvčí iniciativy proti dezinformacím – Čeští elfové.

Záznam semináře najdete zde: