Close

Dnes jsem jako zastupitel

7.10.2021

Žáci a studenti pěti pražských základních a středních škol debatovali na online studentské konferenci Dnes jsem jako zastupitel.

Tématem letošního ročníku: Městská zeleň, ochlazení města a solární město. Během simulace zjednodušeného jednání zastupitelstva HMP si mladí vyzkoušeli argumentační schopnosti i jak je někdy náročné dojít kompromisu při hlasování o návrzích. Účastníci měli možnost své názory probrat s přítomnými radními a zastupiteli. Přijaté usnesení bude předáno primátorovi HMP. V druhé části konference žáci a studenti diskutovali o vertikální farmě.

Děkujeme za laskavou záštitu zastupitelce Marianě Čapkové a za spolupráci na projektu Nadaci OSF a MHMP.