Close

Dnes jsem jako senátor

10.11.2021

Česko-afghánské vztahy
Žákovská a studentská konference s názvem „Dnes jsem jako senátor“ přinesla politikům několik výzev a doporučení. Mladí opět ukázali, že se zajímají o dění ve společnosti a umí navrhnout zajímavé podněty.

            NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA upořádal již druhý ročník konference pro mladé v Senátu PČR. „Jsme velmi poctěni a bylo pro nás výzvou uspořádat náš projekt právě v Senátu Parlamentu ČR. V nadačním fondu vnímáme, že členové horní komory představují tu nejrozumnější a nejmoudřejší variantu volených zástupců, kteří jsou nepostradatelní v naší republice.“, dodal Pavel Anděl, předseda Správní rady NADAČNÍHO FONDU MODRÁ RYBKA.

Další ročník úspěšné konference určené žákům a studentům z celé České republiky se konal opět pod laskavou záštitou 1. místopředsedy Jiřího Růžičky, který s účastníky akce debatoval o významu a pravomocech Senátu PČR, blíže osvětlil systém dvoukomorového parlamentu i každodenní práci senátora. „Zvolené téma akce považuji za nesnadné a o to více mě těší zájem studentů debatovat, sdílet své podněty a argumenty s ostatními vrstevníky i chuť senátorům sdělit vlastní názor.“, uvedl Jiří Růžička.

O tématu konference: “Česko-afgánské vztahy“ se dozvídáme často z médií a mnohdy může být náročné se zorientovat. Proto pořadatelé mladým umožnili setkat se s odborníky na dané téma, aby jim předali vlastní zkušenosti z první linie. „Pokud chceme mít odolnou společnost vůči dezinformacím, měli bychom začít právě u mladých. Naším posláním je spolu komunikovat a učit žáky a studenty o věcech přemýšlet, udělat si vlastní názor na základě dějinných souvislostí a získané informace si vždy ověřovat z několika důvěryhodných zdrojů.“, dodala ředitelka NADAČNÍHO FONDU MODRÁ RYBKA Lucie Lišková.

Celý den se debatovalo o situaci v Afghánistánu a vztazích s Českou republikou. „Zodpovědné posouzení dvacetiletého působení spojenců při obnově Afghánistánu rozhodně není jednoduché a černobílé, a to i přes velmi nešťastné ukončení spojenecké mise v srpnu letošního roku. O to víc si vážím možnosti podělit se o své osobní a profesionální zkušenosti s mladými lidmi, a to právě díky NADAČNÍMU FONDU MODRÁ RYBKA v rámci projektu Dnes jsem jako senátor.“, uvedl řečník Milan Řepka.

Účastníci si se zájmem vyslechli i příspěvek plukovníka Jindřicha Sitty, který uvedl, že „6.polní nemocnice AČR, které jsem měl tu čest velet nejen v afghánském Kábulu, byla od začátku operace ISAF mezinárodním velením vysoce oceňována, a to nejen pro svou vysokou odbornou úroveň, ale i pro velmi lidský přístup našeho personálu k místním obyvatelům. Pokud bychom dokázali udržet tento silný humanitární rozměr spojenecké přítomnosti v Afghánistánu, pak by i ukončení mise v letošním roce, mohlo mít zcela jiný průběh. Velmi mě však těší tento zájem mladé generace o AČR.“ V závěru bylo přijaté usnesení, o kterém budou mladí společně s 1.místopředsedou Senátu Jiřím Růžičkou informovat Vládu ČR.

Kontakt pro novináře: Lucie Lišková, email: [email protected] tel: 737 181 484