Close

DNES JSEM JAKO…

Dnes jsem jako… aneb Demokracie věc společná

Projekt zastřešuje žákovské a studentské konference, respektive simulace jednání vrcholných politiků, s názvem Dnes jsem jako poslanec, Dnes jsem jako senátor, Dnes jsem jako zastupitel. Pro pedagogy je určena akce Dnes jsem jako ministr. Mladí a pedagogové mají možnost vyzkoušet si na jeden den práci politiků v reálném prostředí Parlamentu ČR a MHMP. Učí se, jak se schvalují zákony, přijímají usnesení, zkouší si, jak je náročné prosadit vlastní názor na dané aktuální téma a prezentovat názor vlastní i skupiny. Vše se děje za přítomnosti politiků i odborníků, kteří dávají mladým zpětnou vazbu a diskutují s nimi na dané téma. Přijaté výstupy z konferencí účastníci předají na skutečných výborech, kde svá stanoviska politikům objasní.

 

Projekt „Dnes jsem jako…“: 

 • projektová výuka mimo školu
 • zážitková pedagogika
 • propojení formálního a neformálního vzdělávání
 • prohloubení občanského vzdělávání
 • navazuje na RVP, zapojení do školních šablon OP JAK

Cíle:

 • praktické poznáni legislativního procesu ČR
 • rozvoj kritického myšlení
 • posílení argumentačních schopností a sebeprezentace
 • osobnostní rozvoj jednotlivce a práce v týmu
 • zájem u mladé generace o věci veřejné

Cílová skupina: Žáci 2. stupně ZŠ, studenti a jejich pedagogové 

Dotovaná cena za žáka/studenta: 150 Kč

Pozvánky na konference: zveřejňujeme na našich webových stránkách, sociálních sítích
 i v newsletteru.

Přihlášení: elektronický formuláře na našem webu nebo na e-mailu:  [email protected]


Nadační fond Modrá rybka je vlastníkem ochranné známky Úřadu průmyslového vlastnictví pro vzdělávací programy Dnes jsem jako…..

Ochranné známky (pdf) 

Fotogalerie jednotlivých ročníků
Anotation - English

TODAY I’M A…
Demokracie věc společná – Democracy: A Common Objective 

Conferences for students in primary and secondary education: Today I’m a Deputy!Today I’m a Senator! and Today I’m a Representative! are intended as a real-life simulation – an immersive game of sorts – in which young people from schools all around the Czech Republic can take part and get a hands-on experience of what it entails to be a constitutional authority.
 Politicians for one day, the participants debate on a given topic in the authentic setting of the Czech Republic’s Chamber of Deputies, the Senate House or the Municipality of Prague. In the presence of real-life political leaders, students discuss and subsequently vote on bills collectively proposed by their peers.


  Our initiative supports:

 • Civic education in schools
 • Interconnection between formal and informal education
 • Young people’s interest and involvement in the domain of public affairs

Our goals are:

 • to ensure practical understanding of the legislative process
 • to encourage and advance critical thinking
 • to boost the participants’ argumentation skills
 • to nurture a generation of responsible, empathetic and resilient individuals

This initiative encompasses several stand-alone projects aimed at young people aged 12-17 (below legal voting age in the Czech Republic). We support the teaching of civic education in learning establishments, as well as outside them. Our activities are designed to help educators with getting their civic education curriculum across in new and fun ways and make social sciences attractive for their students.

Target group: 2nd grade pupils, students and their teachers 

Price per pupil/student: 150 CZK (6 €)

Invitations to conferences: published on our website, social media

social media and newsletter.

Registration: electronic forms on our website or email: [email protected]

Fotogalerie jednotlivých ročníků

Online přihlášení instituce do projektu

Kontakty

Články o projektu:

Dnes jsem jako senátor

Pozvánka na žákovskou a studentskou konferenci s názvem na aktuální téma: „Zadržování vody v krajině“ pořádaná se záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR RNDr. Jitky Se…

9.10.2023

Více zde

Dnes jsem jako poslanec

Pozvánka na 13. žákovskou a studentskou konferenci s názvem na aktuální téma: Důchodová reforma aneb v kolika letech do důchodu? Kdy: 31. 10. 2023 od 9:00 do 14:30 hod. Kde: jednací sál …

22.9.2023

Více zde

Dnes jsem jako senátor

Na studentské konferenci s názvem „Dnes jsem jako senátor“ v Senátu Parlamentu ČR na téma „Zákon o pedagogických pracovních“ proběhla bouřlivá debata mezi zástupci šesti středn�…

5.4.2023

Více zde

Dnes jsem jako poslanec

V samotném závěru naší žákovské a studentské konference „Dnes jsem jako poslanec“ je vždy tolik očekávané hlasování o projednávaném návrhu. Tentokrát se konala velmi podrobná r…

30.3.2023

Více zde

Studentská konference v Senátu

V úterý 28. 3. 2023 opět pořádáme v Senátu PČR zajímavou studentskou konferenci. Tentokrát budeme debatovat o zapojení odborníků do výuky. Přihlásit se můžete jednoduše přes náš …

8.3.2023

Více zde

Dnes jsem jako poslanec

Připravujeme již dvanáctou žákovskou a studentskou konferenci v Poslanecké sněmovně na téma: Zákon o pedagogických pracovnících. Akce se bude konat v úterý 14. 3. 2023 od 9 do 14:30 h…

22.2.2023

Více zde

Dnes jsem jako poslanec

Zveme žáky a studenty druhého stupně na již 11. ročník studentské konference „Dnes jsem jako poslanec“ na téma: „Zákon o správě voleb aneb potřebujeme nový modernizovaný volební …

5.9.2022

Více zde