Close

DNES JSEM JAKO…

Dnes jsem jako… aneb Demokracie věc společná

Projekt podporuje: 

  • občanské vzdělávání na školách
  • propojuje formální a neformální vzdělávání
  • zájem u mladé generace o věci veřejné

Cíle:

  • praktické poznáni legislativního procesu
  • rozvoj kritického myšlení
  • posílení argumentačních schopností
  • odolná mladá generace

Projekt zastřešuje několik aktivit, které jsou určené mladým lidem ve věku 12–17 let (nevoliči). Podporujeme občanské vzdělávání na školách, ale i mimo ni. Pedagogové mohou naši aktivitu zařadit do výuky a zážitkovou formou zatraktivnit výuku předmětů společenských věd
 a výchovy k občanství.

Žákovské a studentské konference: Dnes jsem jako poslanec, Dnes jsem jako senátor a Dnes jsem jako zastupitel – jsou vlastně hra, resp. simulace, při které si mladí ze škol z celé ČR na jeden den vyzkouší práci politiků v autentickém prostředí Poslanecké sněmovny, Senátu PČR nebo Magistrátu hlavního města Prahy. Žáci a studenti debatují na předem dané téma za přítomnosti opravdových politiků, hlasují a přijímají usnesení nebo návrhy zákonů.

Fotogalerie jednotlivých ročníků
FF 

Online přihlášení instituce do projektu

Kontakty

Články o projektu:

Dnes jsem jako poslanec 2020

V letošním projektu „Dnes jsem jako poslanec“ se skoro 200 mladých žáků a studentů z 11 škol z celé ČR zamýšlelo nad problematikou povinnosti maturity z matematiky. Přikládáme n…

26.5.2020

Více zde