Close

Dětská konference v Poslanecké sněmovně

3.8.2016

Za účasti politiků napříč politickými stranami proběhla 7. 4. 2016 historicky první dětská konference v prostorách Parlamentu České republiky. Akce, kterou pořádal ve spolupráci s poslankyní Mgr. Helenou Langšádlovou Nadační fond Modrá rybka, se zúčastnilo 90 dětí ve věku 13 – 15 let.

Děti měli za úkol napsat otevřený dopis poslanci, který byl zvolen ve volebním obvodu příslušnému jejich bydlišti. Tématem otevřeného dopisu bylo: „Co považuji za zásadní problém současné společnosti a co bychom měli dělat, aby byla zachována demokracie a žili jsme ve svobodě”.

Cílem konference bylo seznámit děti s naším ústavním systémem a s prací ústavních činitelů.